Sfădindu-mă cu soarta

Sfădindu-mă cu soarta, am văzut o lacrimă crăpându-i obrazul, dar nu mi-am zărit durerile glăsuind în jelea lor.

Sfădindu-mă cu soarta, am auzit un oftat înăbușit, dar nu mi-am simțit dorurile zvârcolindu-se pe coridoarele sufletului ei.

Sfădindu-mă cu soarta, i-am privit mâinile tremurânde, dar nu mi-am simțit vreodată poverile purtate de măreția lor.

Sfădindu-mă cu soarta, i-am zărit cicatricile, dar n-am găsit fărâmă din suflarea rănilor mele poposind pe cărările lor.

Sfădindu-mă cu soarta, i-am văzut fruntea încrețită, dar nu mi-am zărit fericirile odihnindu-se în binecuvântările ei.

Sfădindu-mă cu soarta, n-am înțeles nimic…nimic din frământările ei.

Share: